CHUYÊN GIA TÂY NAM LAND CHIA SẼ NGUYÊN NHÂN CHẬM GIAO SỔ HỒNG CHUNG CƯ

Điều 13, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định: “Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà, công trình xây dựng cho người mua hoặc kể từ ngày hết hạn thuê mua thì phải làm thủ tục để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua, trừ trường hợp bên mua, bên thuê mua có văn bản đề nghị tự làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận”.

Điều 13, Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định: “Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà, công trình xây dựng cho người mua hoặc kể từ ngày hết hạn thuê mua thì phải làm thủ tục để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua, trừ trường hợp bên mua, bên thuê mua có văn bản đề nghị tự làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận”.

 

Tuy vậy, trên thực tế sau khi chủ đầu tư đã hoàn thành các thủ tục mua bán nhà đất nộp cho Sở TN&MT, khoảng từ 6 - 18 tháng sổ hồng sẽ được cấp cho chủ sở hữu từng căn hộ. Bên cạnh yêu tố khách quan trên, việc chậm sổ hồng còn do những nguyên nhân sau:

 

1. Chủ đầu tư dự án chung cư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính


Theo quy định tại Khoản 3, Điều 98, Luật Đất đai 2013, chủ sở hữu nhà ở chỉ được nhận Giấy chứng nhận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Vì thế, nếu căn hộ  bàn giao đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, hãy tìm hiểu về nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư.

 

2. Chủ đầu tư thế chấp tài sản tại ngân hàng trước khi xin cấp sổ hồng


Theo quy định pháp luật về nhà ở và đất đai, chủ sở hữu nhà ở chỉ được cấp Giấy chứng nhận khi cung cấp được giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp nhà ở và quyền sở hữu nhà ở. Tuy vậy, khi thế chấp tài sản thì chủ đầu tư đã giao những giấy tờ này cho ngân hàng nắm giữ (và chưa giải chấp). Do đó không đủ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận.

 

Chung cư bị chậm bàn giao sổ

Chung cư bị chậm bàn giao sổ

 

3. Chủ đầu tư chậm hoàn công


Do chủ đầu tư chậm hoàn công hoặc không thể hoàn công do xây dựng không đúng bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt. Cơ quan Nhà nước sẽ không cấp Giấy chứng nhận đối với căn hộ khi chưa hoàn công hoặc được xây dựng không đúng bản vẽ thiết kế.

 

4. Xây dựng chung cư có những yếu tố trái pháp luật


Xây dựng lấn chiếm mốc bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật theo Điều 35, Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định trường hợp này không được cấp chứng nhận quyền sở hữu. Đất xây dựng chung cư được chuyển mục đích sử dụng đất trái phép theo Điều 35, Nghị Định 43/2014/NĐ-CP quy định trường hợp này không được cấp quyền sở hữu.

 

Chung cư bị chậm bàn giao sổ

Chung cư bị chậm bàn giao sổ

 

5. Chủ đầu tư chưa hoàn thành thủ tục pháp lý


Theo quy định pháp luật xây dựng, việc xây dựng nhà ở khi chưa thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý là không hợp pháp. Khoản 1, Điều 6, Nghị Định 99/2015/NĐ-CP quy định chỉ cấp Giấy chứng nhận cho nhà ở được tạo lập hợp pháp. Nhiều trường hợp do chủ đầu tư chậm nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận.

 

6. Thủ tục ra sổ phức tạp tốn nhiều thời gian


Ngoài những lý do trên, việc hoàn thành cách thủ tục theo quy định Nhà nước cũng tốn nhiều thời gian khiến việc ra sổ thường sẽ chậm hơn dự kiến.

 

Minh Chiến: Góc Kĩ Năng
Taynamland.com

 

Icon động, để lại yêu cầu